Η ιστοσελίδα μας έχει μεταφερθεί στη νέα διεύθυνση

www.decobook.gr.

 

 

Χάραξη έλλειψης σε γυψοσανίδα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Χάραξη έλλειψης σε γυψοσανίδαΟ κ. Shahin ζητά να περιγράψουμε τη μέθοδο χάραξης έλλειψης (οβάλ μορφή) πάνω σε γυψοσανίδα.

 

 

 

 

 

 

Αρχικά, πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε ή να επιλέξουμε τα μήκη των δύο αξόνων (πρωτεύοντας και δευτερεύοντας) της έλλειψης.

Σχεδιάζουμε λοιπόν στη γυψοσανίδα με μολύβι τους δύο κάθετους άξονες και στη συνέχεια βρίσκουμε τη θέση της μιας από τις δύο εστίες της έλλειψης, που είναι συμμετρικές ως προς τον δευτερεύοντα άξονα της.

Χάραξη αξόνων έλλειψης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η θέση της εστίας από το κέντρο της έλλειψης δίνεται από τη σχέση γ222 , όπου α>β. Η εστιακή απόσταση είναι 2γ.

Εύρεση των δύο εστιών της έλλειψης

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπειτα καρφώνουμε δύο πινέζες στις εστίες Ε1 και Ε2. Παίρνουμε ένα νήμα που έχει μήκος Ε1ΓΕ2.

 

Καρφώνουμε δύο πινέζες στις εστίες Ε1 και Ε2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στερεώνουμε το νήμα στα καρφιά, το τεντώνουμε με τη μύτη ενός μολυβιού.

Στερεώνουμε το νήμα στα καρφιά και το τεντώνουμε με τη μύτη ενός μολυβιού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθώς σέρνουμε το μολύβι με το τεντωμένο νήμα σχεδιάζεται η έλλειψη.

Καθώς σέρνουμε το μολύβι με το τεντωμένο νήμα σχεδιάζεται η έλλειψη

 

 

 

 

 

 

Καθώς σέρνουμε το μολύβι με το τεντωμένο νήμα σχεδιάζεται η έλλειψη

 

 

 

 

 

 

 

Καθώς σέρνουμε το μολύβι με το τεντωμένο νήμα σχεδιάζεται η έλλειψη

  

 

 

 

 

 

 

Πηγή φωτό

 

  1. http://www.flickr.com/photos/fdctsevilla/4030994509/

Οι φωτογραφίες διαδικασίας χάραξης της έλλειψης από το αρχείο του TheDecoBook.

Επιτρέπεται ελεύθερη χρήση τους με αναφορά της πηγής http://www.thedecobook.com/

 

 

 

 

DecoSearch