Η ιστοσελίδα μας έχει μεταφερθεί στη νέα διεύθυνση

www.decobook.gr.

 

 

Σοβάδες: άμμος ή μαρμαρόσκονη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Έγχρωμος σοβάςΗ άμμος ή η μαρμαρόσκονη είναι η κατάλληλη πρώτη ύλη για εξωτερικούς σοβάδες.

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση από τον κ. Τηλέμαχο: ποια είναι τα υπέρ και τα κατά για την επιλογή μαρμαρόσκονης ή άμμου στα εξωτερικά επιχρίσματα.

Απάντηση: αρχικά ενημερώνουμε ότι επιχρίσματα υπάρχουν δύο τύπων εργοστασιακά και εργοταξιακά.

Τα εργοστασιακά παρασκευάζονται στο εργοστάσιο κα διακρίνονται σε ‘ξηράς μορφής’, δηλαδή έχουν αναμεμειγμένα μόνο τα ξηρά συστατικά και απαιτείται η προσθήκη νερού και σε ‘νωπής μορφής’, που είναι έτοιμα για εφαρμογή. Έχουν αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των εργοταξιακών, όπως σταθερή αναλογία συστατικών, πιστοποιητικά καταλληλότητας κλπ.

Στα εργοταξιακά κονιάματα τα συστατικά αναμειγνύονται επί τόπου του έργου στις απαιτούμενες αναλογίες. Απαιτείται έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο, επιλογή πρώτων υλών με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και παρασκευή του κονιάματος σύμφωνα με τις σωστές αναλογίες των υλικών.

Συνήθως η εφαρμογή των επιχρισμάτων (σοβάδων) γίνεται σε τρεις στρώσεις: η πρώτη (πεταχτό), η δεύτερη (λάσπωμα ή αστάρι) και η τρίτη (τριφτό ή ψιλό).

Λευκός σοβάς

Στις δύο πρώτες στρώσεις χρησιμοποιούνται άμμος και γκρι τσιμέντο, ενώ στην τελευταία στρώση μπορούμε να αντικαταστήσουμε την άμμο με μαρμαρόσκονη και το γκρι με λευκό τσιμέντο. Τότε η τελευταία στρώση λέγεται ‘μάρμαρο’.

Πλεονέκτημα της χρήσης μαρμαρόσκονης είναι ότι επιτυγχάνουμε μία λευκή, λεία επιφάνεια που είναι έτοιμη για βάψιμο.

Μειονέκτημα είναι ότι μπορεί στο σοβά να εμφανιστούν πεταλίδες εξαιτίας της μαρμαρόσκονης, είτε γιατί μπορεί να υπάρχουν προσμίξεις σ’ αυτήν, είτε γιατί δεν έχει τη σωστή κοκκομετρία. Η μαρμαρόσκονη δηλ. δεν πρέπει να έχει ούτε πολλούς χονδρούς κόκκους, ούτε μεγάλο ποσοστό παιπάλης (πολύ μικροί κόκκοι).

Επίσης το κόστος του σοβά είναι ένα στοιχείο που πρέπει να αποτιμηθεί. Σε κάποιες περιοχές η μαρμαρόσκονη είναι ακριβότερη από την άμμο, οπότε σε συνδυασμό με το λευκό τσιμέντο ανεβαίνει η τιμή του επιχρίσματος, ενώ σε άλλες η προμήθεια και μεταφορά της άμμου είναι δυσκολότερη, οπότε είναι προτιμότερη η επιλογή μαρμαρόσκονης.

Η χρήση της άμμου δημιουργεί επίσης προβλήματα όταν δεν είναι ποταμίσια ή θαλασσινή καλά πλυμένη, διότι τότε δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου επανθίσματα ή διάχυτη ρηγμάτωση στο σοβά.

Δεν πρέπει βέβαια να αγνοούμε και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν και οι υπόλοιπες πρώτες ύλες των επιχρισμάτων (τσιμέντο, ασβέστης, γύψος, χημικά πρόσμικτα, πρόσθετα, νερό), τις κατάλληλες αναλογίες τους και τη σωστή εφαρμογή τους, για να επιτύχουμε ποιοτικά επιχρίσματα.

Παρακάτω δίνουμε link σε σχετικό άρθρο μας για περισσότερη ενημέρωση στο θέμα των σοβάδων.

Μαθαίνουμε για τα επιχρίσματα 

Πηγή φωτό:

http://www.flickr.com/photos/shaireproductions/2364617456/

http://www.flickr.com/photos/seier/4366841913/

  

 

 

DecoSearch